Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Октјабр 2017

Пендир 30-40 фаиз баһалашды

Пајтахтда вә бөлҝәләрдә пендирин гијмәти артыб.

Јерли КИВ-ләр хәбәр верир ки, гијмәт артымы 30-40 фаиз ҹиварындадыр.

Сатыҹылар билдирирләр ки, пендирин гијмәтинин артмасына сәбәб һејван јемләринин вә сүдүн баһалашмасыдыр.

Рајон базарларында тәхминән 30-40 фаиз баһалашма нәзәрә чарпыр.

Бурда да сатыҹылар гијмәт артымыны һәм јемин һәмдә сатын алараг пендир һазырладыглары сүдүн баһалашмасы илә әлагәләндирирләр.

Кәнд Тәсәррүфаты Назирлјиндән исә билдирилди ки,инди кифајәт гәдәр јем еһтијаты вар.Лакин сүдүн аз олдуғу бир мөвсүмдүр. Бу сәбәбдән дә пендирин ҹүзи баһалашмасы нормалдыр.

Декабр ајындан етибарән исә гијмәтләрин енәҹәји ҝөзләнилир.


2702 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP