Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Ијун 2018

Иран "Боинг" корпорасијасыны бејнәлхалг мәһкәмәјә верир

Иран АБШ-ын тәјјарә истеһсалчысы олан “Боинг” корпорасијасыны бејнәлхалг мәһкәмәјә верәҹәк.

Бу барәдә мәлуматы иранлы депутат дејиб. О билдириб ки, 2016-ҹи илин декабрында 80 тәјјарәнин Ирана сатылмасы һаггында имзаланан мүагвиләнин шәртләринә корпорасија әмәл етмәјиб. О, бунун бејнәлхалг ганунлара зидд олдуғуну билдирәрәк Иранын бејнәлхалг мәһкәмәјә мүраҹиәт едәҹәјини сөјләјиб.

Гејд едәк ки, “Боинг” Вашингтон администрасијасынын Ирана гаршы игтисади санксијалары бәрпа етмәси сәбәби илә мүгавиләнин шәртләрини јеринә јетирә билмәјәҹәјини билдирмишди.


327 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP