Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Феврал 2019

Дүнјанын ән бөјүк арысы ашкарланды - мәһв олмуш сајылырды

Дүнјанын ән бөјүк арысы, "Нәһәнҝ Уоллес арысы" кими танынан "Меҝаҹһиле плуто" Индонезијадакы Молукк адаларынын шималында ашкарланыб.

Еурасиа ДиарјÂ Даилј Маил-ә истинадән билдирир ки, бу ары мәһв олмуш, нәсли кәсилмиш сајылырды. Америкалы вә австралијалы биологлар еркәк "Меҝаҹһиле плуто"ну јердән 2 метр һүндүрлүкдәки термит јувасында тапыблар.

Сон 38 илдә бу арыны ҝөрән олмамышды.

"Меҝаҹһиле плуто"ну илк дәфә британијалы натуралист Алфред Уоллес 1858-ҹи илдә ашкарлајыб.

Нөвбәти дәфә алимләр бу ары илә 1981-ҹи илдә гаршылашыблар. Америкалы ентомолог Адам Мессер "Меҝаҹһиле плуто"неу арашдырараг бу арыларын пәтәкләрини неҹә инша етдикләрини мүшаһидә етмишди.

Арынын узунлуғу 4 см-ә чатыр.

1142 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP