Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијун 2019

Хәрчәнҝин гаршысыны алан тәрәвәз тапылды - Һәр ҝүн јејин

Алимләр хәрчәнҝ шишләринин гаршысыны ала билән мејвә-тәрәвәзләрин үзәриндә експериментләрини давам етдирир.

Медиҹина билдирир ки, Огајо Университетинин алимләри сон тәҹрүбәләриндә белә нәтиҹәјә ҝәлибләр ки, һамыја јахшы таныш олан помидор - томат онколоҝијаја гаршы васитәдир.

Сичанлар үзәриндә апарылмыш експериментдә онлары ултрабәнөвшәји шүаларла шүаландырмыш, даһа сонра гидаларына помидор тозу гатмышлар.

Нәтиҹәләр ҝөстәриб ки, гидасында помидор олан сичан групунда шишләр 50% азалмышдыр. Диҝәр групда исә шишләр бөјүмүшдүр.

Анализләр ҝөстәриб ки, хәрчәнҝә гаршы тәсирли олан маддә помидорун тәркибиндә олан каротиноидләрдир.

Мәһз бу маддә тәрәвәзи ал гырмызы рәнҝә бојајыр. Бу маддә инсанын дәрисинин алтында топланараг, ултрабәнөвшәји шүалары удур.

Еләҹә дә помидорда олан ликолин дә хәршәнҝин профилактикасында мүсбәт тәсир едир.


1123 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP