Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Август 2019

Чин-АБШ савашы: Пекинин әсас “силаһы” ачыгланды

Пекинлә Вашингтон арасындакы тиҹарәт мүһарибәсиндә Чинин һәлә дә әлиндә сахладығы әсас васитә АБШ-ын дөвләт борҹудур.

Бу иддиа илә ҸНН чыхыш едиб.

Телевизија Чинин АБШ-ын әсас хариҹи кредитору олараг галдығыны вә Пекинин әлиндә 1,1 трилјон долларлыг АБШ истигразларынын олдуғуну билдириб:

“Әҝәр Чин бу истигразлары сатса, гијмәтли кағызларын дәјәри гәфилдән дүшәҹәк. Нәтиҹәдә АБШ үчүн дөвләт борҹу хидмәтинин дәјәри ҝөзләнилмәдән артаҹаг”.


527 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP