Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Август 2019

Нахчыванда һәрбчинин баш лејтенант вә МАХЕ-ни ҝүлләләдији дејилир

Ордубад рајонунун Унус кәнд сакини, мүддәтдән артыг һәгиги һәрби гулугчу (МАХЕ), 1985-ҹи ил тәвәллүдлү Вүсал Низами оғлу Јусифовун һәлак олдуғу билдирилир.

Сосиал шәбәкәләрдә јајылан мәлуматлара ҝөрә, Вүсал Јусифов Ермәнистанла сәрһәддә атәшкәсин позулмасы нәтиҹәсиндә һәјатыны итириб.

Мејдан ТВ-нин әлдә етдији мәлуматда исә билдирилир ки, һадисә августун 8-дә, ҝеҹә 01:30-да Ҹулфа рајонунда јерләшән Н сајлы һәрби һиссәдә баш вериб. Нахчыванын Сојуг дағларында јерләшән постлардан бириндә әсҝәр баш лејтенант Муса Ибраһимову вә МАХЕ Вүсал Јусифову хидмәти силаһы илә вуруб. Ҝүллә Вүсал Јусифовун ҝөзүндән дәјдијиндән јериндәҹә кечиниб. Баш Лејтенант исә ағыр јараланыб. О, тәҹили һоспитала ҝөтүрүлсә дә, августун 9-да, сәһәр саатларында кечиниб.

Һадисәни төрәдән әсҝәрин Нахчыван МР-нын Сәдәрәк рајонундан олдуғу билдирилир.

Мүдафиә Назирлији һадисә илә бағлы мәлумат јајмајыб. Нахчыван Мухтар Республикасы Һәрби Прокурорлуғунун әмәкдашы Мејдан ТВ-нин суалыны ешидән кими јанында вәтәндаш олдуғуну, бу сәбәбдән даныша билмәјәҹәјини дејиб. Нөвбәти зәнҝдә исә ҹавабы “имкан верин ишләјәк” олуб.


536 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP