Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Август 2019

АБШ-Иран мүһарибәси башлајарса... - Иләви

АБШ-ла Иран арасында саваш башласа, Ираг да мүһарибәјә дахил олаҹаг.

Бу ачыглама илә Ираг парламентинин Тәһлүкәсизлик вә Мүдафиә Комиссијасынын үзвү Кәрим Иләви чыхыш едиб.

Иләви көрфәз бөлҝәсинин савашын ешијиндә олдуғуну, Ираг халгынын чәтин ҝүнләр кечирдијини гејд едиб:

"Саваш башлајарса, Ираг да бу мүһарибәјә ҝирәр, чүнки Ирагда АБШ әсҝәрләри вар. Еһтимал олараг, АБШ Ираны вурса, Иран да өлкәдәки һәрби мөвгеләри бомбардман едәҹәк".

О, Ирагын Иранла АБШ арасында васитәчилик етмәјә һазыр олдуғуну да вурғулајыб.


431 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP