Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Сентјабр 2019

Полис бурун әмәлијјатындан сонра өлдү

Хәбәр вердијимиз кими, Дахили Ишләр Назирлији (ДИН) һоспиталынын әмәкдашы бурун әмәлијјатындан сонра дүнјасыны дәјишиб.

Адычәкилән һоспиталын тибб баҹысы вәзифәсиндә чалышан 1971-ҹи ил тәвәллүдлү Севинҹ Гәрибова сентјабрын 3-дә ҹәрраһ Идрак Әһмәдов тәрәфиндән кечирилән бурунда чәпәр әјрилијиндән әмәлијјат олунуб. Јахынларынын вердији мәлумата ҝөрә, әмәлијјат нормал кечиб. Әмәлијјатдан сонра ајылыб, данышыб. Лакин 4 саат сонра онун тәзјиги дүшүб. Һәкимләрин сәјинә бахмајараг онун һәјатыны хилас етмәк мүмкүн олмајыб.

Дүнјасыны дәјишән Севинҹ Гәрибова һәм дә полис сержанты олуб. Аиләли олан мәрһумун, 9 јашлы бир гызы вар.


798 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP