Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Сентјабр 2019

Ағ Евдә Иранла бағлы мүһүм иҹлас-Санксијалар азалдылыр

Бу ҝүн (базар ҝүнү) Ағ Ев рәсмиләри Ирана гаршы санксијалары јумшалтмаг барәдә топлашыб.

ҸНН-ин Трамп дөвләтинин ики рәсмисинә әсасән вердији хәбәрә ҝөрә, Ағ Евдә баш тутан иҹласда Франсанын вердији лајиһәнин иҹрасы, БМТ-дә АБШ президенти Трамп вә Иран президенти Һәсән Руһани арасында мүмкүн ҝөрүш јолуну ачмаг үчүн Ирана гаршы санксијаларын азалмасы илә бағлы данышыглар олуб. 

Ики америкалы рәсминин сөзләринә ҝөрә, Малијјә Назирлији һәлә ки, Ағ Евин Ирана гаршы санксијалары азалтмаг вә ја Франсанын тәклиф етдији 15 милјард доллар дәјәриндә мадди јардым барәдә өз лајиһәсини тәгдим етмәјиб.
АБШ малијјә назири Стивен Мнучин ҹүмә ахшамы Вашингтонун Теһрана гаршы санксијалары азалтмагла бағлы јајылан хәбәрләрә мүнасибәт билдирәрәк дејиб: “Франса президенти Макрон вә бу өлкәнин малијјә назири Брүно Лөмер илә бирбаша данышыгларымыз оуб. Онлар јахшы баша дүшүрләр ки, бу ишин һәјата кечмәси үчүн Ағ Евә еһтијаҹ вардыр вә бу, һазыркы заманда бизим нәзәрдә тутдуғумуз мәсәлә дејилдир.”


556 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP