Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Нојабр 2019

5 нојабрда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:
Бакыда вә Абшерон јарымадасында
Нојабрын 5-дә сәһәр јағышын тәдриҹән кәсиләҹәји, ҝүнүн икинҹи јарысында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәчәји ҝөзләнилир. Мүлајим ҹәнуб күләји әсәҹәк, арабир ҝүҹләнәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 8-11, ҝүндүз 15-17, Бакыда ҝеҹә 9-11, ҝүндүз 15-17 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.
Атмосфер тәзјиги нормадан јүксәк 770 мм ҹивә сүтунундан 766 мм ҹивә сүтунуна енәҹәк, нисби рүтубәт 70-80 фаиз олаҹаг.
Азәрбајҹанын рајонларында
Нојабрын 5-дә һава әсасән јағмурсуз кечәҹәк, лакин ҝеҹә вә сәһәр Ләнкәран-Астара зонасында јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир. Бәзи јерләрдә думан олаҹаг. Гәрб күләји әсәҹәк, ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә 4-9, ҝүндүз 14-19 дәрәҹә исти, дағларда ҝеҹә 3 дәрәҹә шахтадан 2 дәрәҹәјәдәк исти, ҝүндүз 5-10 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.
Тибби-метеороложи прогноз
Нојабрын 05-дә Абшерон јарымадасында мүлајим ҝилавар күләјинин арабир ҝүҹләнәҹәји ҝөзләнилир ки, бу да бәзи метеоһәссас инсанларда нараһатлыг јарада биләр.


669 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP