Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Нојабр 2019

Јәмәндә һәр 11 дәгигәдә 1 ушаг өлүр

БМТ чәршәнбә ахшамы Јәмән әлејһинә мүһарибәнин давамынын нәтиҹәләри илә бағлы јајдығы һесабатында ушаглар барәдә дәһшәтли бир хәбәр вериб.
БМТ-нин Әлагәләндириҹи Офисинин өз Твиттер сәһифәсиндә јајдығы бу мәлуматда дејилир: “Јәмән мүһарибәси ушаглара ағыр тәлафат ҝәтириб. Һәр 11 дәгигәдә 1 ушаг өлүр.”
БМТ-јә бағлы гурум вурғулајыб ки, өлән ушагларын 45 фаизи гидасызлыг үзүндән ҹан верир.
Гурум мүһарибәдә иштирак едән тәрәфләри бир даһа бејнәлхалг ганунлара риајәт етмәјә, динҹ сакинләри вә инфраструктурлары һәдәфә алмамаға чағырыб.
Гејд едәк ки, Јәмәндә халг ингилабынын ардынҹа, Әрәбистан бу өлкәјә гаршы мүһарибәни башламышдыр вә 5 илдир ки, дүнјанын ҝөзү гаршысында тәҹавүзкар Әрәбистан Јәмәнә гаршы истәдијини етмиш, өлкәни һәр тәрәфдән блокадаја алмыш, бир сыра шәһәрләри ишғал етмиш, инфраструктурлары дағытмыш, јашајыш мәскәнләрини, базарлары, иҹтимаи мәканлары, һәтта гачгын дүшәрҝәләрини, сәрнишин автобусларыны, тој вә јас мәрасимләрини бомбаламагдан чәкинмәмишдир.


483 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP