Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Нојабр 2019

Өскүрәкдән гуртулмағын асан јолу

Һаванын сојумасы өскүрәк һалларынын артмасына сәбәб олур. Өскүрәк организмин тәбии горујуҹу механизмидир.

Организм өскүрәјин көмәји илә нәфәс јолларында топланмыш селик, микроб вә токсинләрдән азад олур. Бу просеси сүрәтләндирмәк, өскүрәји даһа јумшаг етмәк вә өскүрәкдән даһа тез гуртулмаг үчүн халг тәбабәтиндә чохлу сајда ресептләр вар.

Сизи белә ресептләрдән бири илә таныш едирик:

Ингредијентләр:

- 3 стәкан су

- 1 әдәд соған

- 1 әдәд лимон

- 2 хөрәк гашығы бал

Һазырланмасы:

3 стәкан сују дәрин бир габда гајнадын. Сонра соғаны сојуб ики јерә бөләрәк гајнајан сујун ичәрисинә атын вә 15 дәгигә гајнадын. 15 дәгигә тамам олдугда соғаны газанын ичәрисиндән чыхарын вә сују илыгланмаға гојун. Сонра ичәрисинә 2 хөрәк гашығы бал вә лимон сују әлавә едәрәк ичә биләрсиниз.

Гејд: Соған гохусунун гаршысыны алмаг үчүн ичәрисинә дарчын әлавә едә биләрсиниз./сағламолун/


324 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP