Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Феврал 2020

4 февралда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:
Бакыда вә Абшерон јарымадасында
Февралын 4-дә һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир. Арабир ҝүҹләнән ҹәнуб-гәрб күләји ахшам мүлајим шимал-гәрб күләји илә әвәз олунаҹаг, арабир ҝүҹләнәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 3-5, ҝүндүз 10-15, Бакыда ҝеҹә 3-5, ҝүндүз 13-15 дәрәҹә исти олаҹаг.
Атмосфер тәзјиги 755 мм ҹивә сүтунундан 749 мм ҹивә сүтунуна енәҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 60-70 ҝүндүз 45-50 фаиз олаҹаг.

Азәрбајҹанын рајонларында
Февралын 4-дә һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин ахшам бәзи шимал вә гәрб рајонларында јағынтылы олаҹағы, гар јағаҹағы ҝөзләнилир. Ҝеҹә вә сәһәр бәзи јерләрдә думан олаҹаг, гәрб күләји ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә 0-5, ҝүндүз 12-17 дәрәҹә исти, дағларда ҝеҹә 3-8 дәрәҹә шахта, ҝүндүз 5-10 дәрәҹә исти олаҹаг

Тибби-метеороложи прогноз
Февралын 04-05-дә Абшерон јарымадасында атмосфер тәзјигинин енмәси фонунда ҝилавар күләјинин әсмәси ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишсиздир.


296 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP