Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Һазиран 2018

Трумп’тан АБ’је ‘итһал отомобиллере ҝүмрүк верҝиси’ теһдиди

АБД Башканы Доналд Трумп, Аврупа Бирлиғи (АБ) үлкелеринден итһал едилен түм отомобиллере јүзде 20 ҝүмрүк верҝиси ујҝуламакла теһдит етти.

АБД Башканы Доналд Трумп, Тwиттер һесабындан пајлаштығы месажда, "Аврупа Бирлиғи тарафындан узун сүредир АБД'је ве АБД'ли һарика ширкетлере ве ишчилере јөнелик ујҝуланан ҝүмрүк верҝилерине ве тиҹари енҝеллере истинаден, еғер о верҝилери ве енҝеллери дүшүрмез ја да иптал етмезлерсе, онларын АБД'је ҝөндердиғи түм отомобиллере јүзде 20 ҝүмрүк верҝиси ујҝулајаҹағыз. Онлары (отомобиллери) бурада јапыныз!" ифаделерини кулланды.

ВЕРҜИ САВАШЛАРЫ

АБД Башканы Доналд Трумп, 9 Март'та итһал челик ве алүминјума сырасыјла јүзде 25 ве јүзде 10 ҝүмрүк тарифеси ујҝуланаҹағыны ачыкламышты. АБ, Канада, Мексика ве Һиндистан'ын да араларында олдуғу бир дизи јакын мүттефике исе бу верҝилерден 1 Һазиран'а кадар ҝечиҹи муафијет танынмышты. Анҹак АБ'нин АБД'нин ҝүмрүк верҝилеринден муаф тутулма чағрысында булунмасына рағмен ҝерчеклештирилен мүзакерелерден бир узлашы чыкмамышты.

АБ, АБД'нин итһал челик ве алүминјума јөнелик ујҝуламајы планладығы илаве ҝүмрүк верҝилерине каршы АБД меншеили јүзлерҹе үрүне 2.8 милјар еуро тутарында јүзде 25 ҝүмрүк верҝиси ујҝуламаја којду.

Бу арада Брүксел, Wасһинҝтон'ун верҝилери калдырмасы дурумунда АБ'нин де верҝилери калдырмаја һазыр олдуғуну ачыклады.

1270 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
07.08.18, 22:41
07.08.18, 22:41
07.08.18, 22:41
07.08.18, 22:41
07.08.18, 22:41
07.08.18, 22:41
Go to TOP