Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Темус 2018

АБД теһдитлере девам едијор: Түркије, Путин иле ортаклык јолунда илерлерсе Ф-35'лери аламаз

АБД'ли Сенатөр Ҹһрис Ван Һоллен, Түркије'нин Русја Девлет Башканы Владимир Путин иле ортаклык јолунда илерлемеси һалинде Wасһинҝтон'дан Ф-35 учаклары аламајаҹағы теһдидинде булунду.
АБД ве Инҝилтере, Түркије'нин С-400 фүзе савунма системлери алма ҝиришиминден дујдуғу раһатсызлығы ве алымын ҝерчеклешмеси һалинде атмакла теһдит еттиғи адымлары ачыкламаја девам едијор.

Даилј Телеҝрапһ, АБД ве Инҝилтере парламентоларынын Түркије'нин С-400 ве Ф-35'лери еш заманлы оларак алмасы һалинде Ф-35'лерин текноложик верилеринин Русја'нын еле ҝечирмесинден чекиндиғини јазды.

Ҝазетенин актардығына ҝөре Сенатөр Ҹһрис Ван Һоллен, Түркије'је Ф-35 сатышыны анҹак Анкара'нын С-400'лерден вазҝечмеси һалинде дестеклејеҹеғини белиртти.

'РУСЈА'НЫН Ф-35'ЛЕРИН ЗАЈЫФ НОКТАЛАРЫНЫ КЕШФЕТМЕСИ КАБУЛ ЕДИЛЕМЕЗ'

Түркије'нин ики системи де сатын алмасынын Русја'ја Ф-35'лерин ишлевсел имканларыны деғерлендирме, Ф-35'лерин зајыф нокталарыны излеме ве кешфетме имканы сунаҹағыны кајдеден Ван Һоллен, бунун кабул едилемез олдуғуну вурҝулады.

Һабере ҝөре Ван Һоллен имзасыны ташыјан, Анкара'ја Ф-35 сатышыны өнҝөрен јаса тасарысына илишкин тадил тасарысынын Ф-35 сатыш сүреҹинин АБД Дышишлери Мике Помпео Түркије'нин С-400 алмајаҹағына даир ҝаранти верене дек аскыја алынмасыны тавсије едијор.

Сенатөр, "Бу тадил тасарысы, Түркије'нин НАТО мүттефиклерини диккате алмамасы ве Путин иле ортаклык јолунда илерлемеси һалинде Ф-35 аламајаҹағынын месажыны веријор" дије екледи.

'РУСЈА Ф-35 ҮРЕТИМ ТЕКНОЛОЖИЛЕРИ ҺАККЫНДА БИЛҜИ ЕДИНМЕЈЕ ЧАЛЫШЫЈОР'

Инҝилиз векил Марҹ Франҹоис де, Русја'нын Түркије үзеринден Ф-35 үретим текноложилери һаккында билҝи единмеје чалыштығыны өне сүрдү.

Франҹоис, "Инҝилтере, өзелликле ҝөрүнмезлик текноложиси неденијле Ф-35'лере бүјүк јатырым јапыјор. Түркије'нин С-400 алымы да даһил һичбир ејлемин Ф-35'лери еткин оларак кулланма имканыны теһдит етмесини истемијоруз" ифаделерини кулланды.

1622 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
07.08.18, 22:41
07.08.18, 22:41
07.08.18, 22:41
07.08.18, 22:41
07.08.18, 22:41
07.08.18, 22:41
Go to TOP