Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Октјабр 2013

Назир оғлу Вашингтонда 500 нәфәрлик гонаглыг верир

Анар Мәммәдов сенатор вә конгресменләри, дипломатлары вә гәзет редакторларыны, бир сөзлә, мүфтә јејиб-ичмәјә разы оланлары Милли Музеј бинасында топлајаҹаг
Нәглијјат назири Зија Мәммәдовун оғлу, Азәрбајҹан Америка Алјансынын рәһбәри Анар Мәммәдов Вашингтонда бөјүк гонаглыг верир. Виртуалаз.орҝ сајты Вашингтонда фәалијјәт ҝөстәрән бу лобби тәшкилатына истинадән хәбәр верир ки, 500 нәфәрин гатылаҹағы зијафәт сабаһ - октјабрын 30-да АБШ пајтахтындакы Милли Музеј бинасында кечириләҹәк.

Бу, Азәрбајҹанын АБШ-да таныдылмасына јөнәлмиш икинҹи иллик гала-зијафәтдир. Назир оғлу илк зијафәти өтән ил тәшкил етмишди.

Азәрбајҹан Америка Алјансынын билдирдијинә ҝөрә, будәфәки гала-зијафәтә АБШ Сенатынын, Нүмајәндәләр Палатасынын, дипломатик корпусун, дүшүнҹә мәркәзләринин вә академик гурумларын нүмајәндәләри дәвәт алыблар.

Зијафәтин ачылышыны Азәрбајҹанын АБШ-дакы сәфири Елин Сүлејманов едәҹәк. Тәдбирдә Азәрбајҹан мусигиси сәсләнәҹәк, рәгс нүмунәләри нүмајиш етдириләҹәк, милли Азәрбајҹан јемәкләри тәгдим олунаҹаг.

Зијафәтә дәвәт аланлар арасында сенатор Ричард Барр, Саксби Чамблис, Тед Коган, Роҝер Уикер, конгресменләрдән Ҝејн Ҝрин, Рендј Һалтҝрин, Роберт Адерһолт, Коррин Браун, Уалтер Ҹонс, Адам Кинзинҝер, Тим Рајан, Фред Уптон, “Тһе Wасһинҝтон Тимес” гәзетинин редактору вә президенти Ларри Бисли, “Тһе Wасһинҝтон Дипломат” гәзетинин баш редактору Виктор Чибли, Ҹорҹ Вашингтон Университетинин президенти Стивен Кнапп, диҝәр бизнес вә медиа лидерләри јер алыр.

Виртуалаз.орҝ-а о да мәлум олуб ки, зијафәт үчүн әсас әрзаглар вә ашпазлар хүсуси тәјјарә илә Бакыдан апарылыб. Менјүдә тәбии ки, гара күрү дә өн сыраларда јер алыр.

Азәрбајҹан Америка Алјансы гала-зијафәтдә хүсуси сечилмиш гонаглара мүкафатлар да пајлајаҹаг. Өтәнилки гала-зијафәтин иштиракчысы олан мәнбә сајтымыза билдириб ки, назир оғлу һәмин тәдбирдә пуллары сел кими ахыдырды вә зијафәтә милјонларла долларын хәрҹләндијинә шүбһә јох иди. Ҝөрүнүр, будәфәки зијафәт дә ондан ҝери галмајаҹаг.

Јада салаг ки, Азәрбајҹан Америка Алјансы АБШ-да Азәрбајҹанын марагларыны мүдафиә едән лобби тәшкилаты кими јарадылыб. Лакин тәшкилатын малијјә мәнбәләри ҝөстәрилмир.

Гејд олунмалыдыр ки, будәфәки гонаглыг Азәрбајҹанла АБШ арасында мүнасибәтләрин һеч дә јахшы олмадығы бир вахтда кечириләҹәк. Белә ки, АБШ Дөвләт Департаментинин 9 октјабр президент сечкиләринә даир мөвгеји рәсми Бакынын сәрт реаксијаларына сәбәб олуб.
4292 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP