Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Октјабр 2013

Михаил Саакашвили: Иванишвили мәни һәбслә һәдәләјиб

Ҝүрҹүстан президенти Михаил Саакашвили бәјан едиб ки, Бидзина Иванишвилинин һөкумәтиндәки мәмурлар президентлик мүддәти битәндән сонра ону мәһкәмә чәкишмәси илә һәдәләјибләр.

АПА-нын “ББҸ”јә истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, Саакашвили октјабрын 29-да Брүсселә сәфәри чәрчивәсиндә Авропа Комиссијасынын сәдри Жозе Мануел Баррозу илә ҝөрүшүб.

Ҝүрҹүстан президентинин сөзләринә ҝөрә, она һәдә-горху ҝәлән һөкумәт үзвләри һәтта онун сахланылаҹағы конкрет һәбсхананы да гејд едибләр. Саакашвили онун һәбсинин Ҝүрҹүстан-Русија мүнасибәтләринин нормаллашдырылмасынын шәртләриндән бири олдуғуну һесаб едир.

“Мән дүшүнүрәм ки, бу бизим демократик Авропа ҝәләҹәјимизә ујғун дејил. Бу ҝүрҹү халгынын ирадәсинә вә демократијанын руһуна зиддир”, дејә Саакашвили гејд едиб.

Жозе Мануел Баррозу исә, өз нөвбәсиндә, гејд едиб ки, Ҝүрҹүстан һөкумәти әдаләти бу ҹүр сечмә јолла мүәјјән етмәкдән бојун гачырмалыдыр.

Гејд едәк ки, һазыркы президентин сәлаһијјәтләри сечкиләрдә галиб ҝәлмиш Ҝеорги Маргвелашвилинин андичмәсиндән сонра дајандырылаҹаг. Инаугурасија нојабрын 17-дә тәјин олунуб.
3470 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP