Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Ијун 2014

Иранда милли интернет системи јарадылыр

Бу һагда Иранын Русијадакы сәфири Меһди Сәнани мәлумат вериб
Иранда милли интернет системи һазырланыр. Бу һагда Иранын Русијадакы сәфири Меһди Сәнани мәлумат вериб. "Биз интернети инкишаф етдирмәјә һазырлашырыг", - о дејиб вә гејд едиб ки, өлкә виртуал мәкана бөјүк әһәмијјәт верир.
"Дүшүнүрәм ки, Иран вә Русија кими өлкәләр интернетин фајдасыны дүзҝүн гијмәтләндирирләр. Амма Иран вә Русијанын өз дәјәрләри, өз мәдәнијјәти, өз хүсуси принсипләри вар", - дејә сәфир вурғулајыб.
Онун фикринҹә, ҝәнҹ иранлылар Гәрб виртуал мәканынын әдәбсиз тәсиринә вә мәдәни хаосун тәблиғатына мәруз галыблар.
Сәнани әминдир ки, милли интернетин инкишафы виртуал мәканын инкишафы үчүн ән оптимал јоллардан биридир.
1871 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP