Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Ијун 2014

Украјна һәр ил 33 милјард итирәҹәк

Русијалы експертләр Украјнанын гаршыдурмадан һәр ил итирәҹәји мүмкүн мәбләғин мигдарыны ачыглајыблар.

Бу барәдә Русијанын "Росбалт" информасија аҝентлијиндә ҝениш ачыглама јер алыб. Русијалы експертләрин гәнаәтинә ҝөрә, Кремллә гаршыдурма Украјанаја һәр илә 33 мијард доллара баша ҝәлә биләр. Експертләр әсас сәбәбләрдән бири кими рәсми Кијевлә Авропа Бирлији арасында имзаланмасы ҝөзләнилән ассосијасија сәнәдинин тәсдигинин ертәләнмәсини, диҝәр сәбәб кими исә Русијада чалышан украјналы мигрантларын евләринә әввәлки илләрдән аз мигдарда вәсаит көчүрмәјә мәҹбур олдугларыны ҝөстәрибләр.

Гејд едәк ки, һазырда Русија әразисиндә јашајан украјналы мигрантларын сајы 1,1 милјон нәфәрә чатыр.

Експертләрин фикринҹә, ән бөјүк зәрбә Украјна мәһсулларынын Русија әразисинә апарылмасынын гаршысынын алынмасыдыр. Бу саһәдән дәјәҹәк зијан нә аз, нә чох, 15 мијард доллар ҹиварында ҝөстәрилир.
1861 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP