Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Ијун 2014

Заводун әразиси чөкдү

Илкин еһтимала ҝөрә, һадисәјә сәбәб су сызмасы олуб

Бакыда, Бакыханов гәсәбәси әразисиндә торпаг чөкүб. Һадисә гәсәбәдә јерләшән чөрәк заводунун әразисиндә баш вериб.

Торпағын чөкмәси нәтиҹәсиндә заводун ҝиришиндә јерләшән тәхминән 40 квадрат метр саһәси олан тикили дә учуб вә јарыја гәдәр торпаға ҝириб.

Илкин еһтимала ҝөрә, һадисәјә сәбәб су сызмасы олуб. Белә ки, һәмин әразидән кечән боруда јаранан ахынты нәтиҹәсиндә торпаг ашыныб вә сонуҹда бу һадисә баш вериб.

Һадисә јериндә һазырда "Азәрсу"нун әмәкдашлары ишләјирләр. Јахынлыгдакы биналарын су тәҹһизаты дајандырылыб.

Хатырладаг ки, бир мүддәт әввәл сөзүҝедән заводун директору елә һәмин әразидә, мүәссисәнин ҝиришинин јахынлығында чадыр гурдурараг оғлуна тәмтәраглы тој етмишди./миллиаз/
2162 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP