Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Ијун 2014

Азәрбајҹанда аксија кечирән нурчулара јени әмр

Хәбәр вердијимиз кими, Азәрбајҹанда Өзәл Түрк Лисејләринин бағланмасына даир гәбул едилмиш гәрара бу тәдрис мүәссисәләриндә тәһсил алан шаҝирдләр “фаҹебоок” сосиал шәбәкәсиндә етираз аксијасы тәшкил едибләр.

Бу аксијанын мәтбуатда ишыгландырылмасындан бир ҝүн сонра етираз едәнләр фәалијјәтләрини дајандырмаг гәрарына ҝәлиб.

Белә ки, бу барәдә “Лисеј ушағы” сәһифәсинфә елан јерләшдирилиб: “Әзиз достлар. Бәзи сәбәбләрә ҝөрә сәһифәмизин фәалијјәтини дајандырмаг гәрарына ҝәлдик... Аллаһ сизләри горусун”.

Сәһифәнин нә үчүн бағланмасы барәдә суал верән “фаҹебоок” истифадәчиләринә исә “Горхумуздан бағламырыг, сајғымыздан бағлајырыг”, “Абиләримиз риҹа етдиләр, биз дә әмәл едирик” кими ҹаваблар верилиб

Гејд едәк ки, аксија тәшкилатчылары дәјәри тәгрибән 8 манат олан көјнәкләри сатыша чыхарыблар. Көјнәкләрин үзриндә “Лисеј ушағы” сөзләри јазылыб. Бу үсулла шаҝирдләр лисејләрин бағланмасына өз етиразларыны билдирирдиләр.

Гејд едәк ки, бағланмыш түрк лисејләри нурчуларын лидери Фәтуллаһ Ҝүләнә мәхсусдур./гафгазинфо/
1755 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP