Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијун 2014

20 јашлы гадын әри тәрәфиндән бычагланды

Ијунунун 29-да ахшам саатларында Сијәзән шәһәри, Бабаверди Дәмиров күчәси, 27 үнванында бычагланма факты гејдә алыныб.

1994-ҹү ил тәвәллүдлү Исҝәндәрова Сәбинә Әбил гызына бәдәнинин мүхтәлиф најиһәләриндән чохсајлы бычаг хәсарәтләри јетирилиб. О, Сијәзән Реҝионал Мүалиҹә Диагностика Мәркәзинин Реанимасија шөбәсинә јерләшдирилиб.

Тибб мүәссисәсиндән верилән мәлумата ҝөрә, һазырда јаралынын вәзијјәти кафидир. Дахил олан мәлумат әсасында Сијәзән рајон Полис Шөбәсиндә мүвафиг арашдырмалара башланылыб. Мәлум олуб ки, 20 јашлы гадыны һәјат јолдашы 1992-ҹи ил тәвәллүдлү Сијәзән шәһәр сакини Исҝәндәров Мурадхан Баһадур оғлу бычаглајыб. Кечирилән әмәлијјат-ахтарыш тәдбирләри нәтиҹәсиндә о, сахланылараг истинтага тәһвил верилиб.

Сијәзән РПШ-дан верилән мәлумата ҝөрә, һадисә тәрәфләрин арасында баш верән мүбаһисә зәмниндә баш вериб. Белә ки, һәјат јолдашынын ондан хәбәрсиз гајнатасыҝилә ҝетдијиндән әсәбиләшән Мурадхан Исҝәндәров гајнатасынын евинә ҝәләрәк орада һәјат јолдашына чохлу сајда бычаг хәсарәти јетирәрәк һадисә јериндән гачыб./Реҝионал ТВ/
2259 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP