Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Ијул 2014

6 ајда Силаһлы Гүввәләр 47 нәфәр итириб

“Доктрина” Журналистләрин Һәрби Арашдырмалар Мәркәзи билдирир ки, 2014-ҹү илин илк 6 ајы әрзиндә Азәрбајҹанын тәһлүкәсизлик вә мүдафиә сектору 47 нәфәр итириб. 10 нәфәр ҹәбһә хәттиндә атәшкәсин позулмасы нәтиҹәсиндә, 3 нәфәр мина партлајышында һәлак олуб. Иткиләрин 34-ү исә гејри-дөјүш иткисидир.

Мәлумата ҝөрә, 6 ајда 6 һәрбчи гејри-низамнамә һәрәкәтләринин гурбаны олуб, 7 нәфәр хәстәликдән дүнјасыны дәјишиб, 11 нәфәр интиһар едиб.

Дүнјасыны дәјишәнләрин 40-ы Мүдафиә Назирлијинин, 3-ү Әдлијјә Назирлијинин, 2-си Дахили Гошунларын, 2-си Дөвләт Сәрһәд Хидмәтинин һәрби гуллугчусу олуб.
3435 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP