Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ијул 2014

АБШ-ын һеҝемонлуғу баша чатды

АБШ-ын дүнјадакы һеҝемонлуғу баша чатды, инди данышыглар столу архасына әјләшиб сојуг мүһарибәнин нәтиҹәләриндән данышмаг вахтыдыр.

Бу барәдә Русија Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәдр мүавини Јевҝени Лукјанов билдириб.

“АБШ-ын дүнјадакы һеҝемонлуғу сона чатды. Әлбәтдә, Вашингтонда бунунла разылашмаг истәмирләр. Амма данышыглар столу архасына отурмаг вә сојуг мүһарибәнин нәтиҹәләри илә бағлы мүзакирә апармаг лазымдыр”, - дејә Лукјанов билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, бүтүн әсас ојунчуларын јығылдығы глобал конгрес кечирилмәлидир: “Инди бу мәсәлә илә бағлы БМТ вә Тәһлүкәсизлик Шурасындан башга мәшғул ола билән гурум јохдур. Әкс тәгдирдә нә ојун гајдалары, нә дә разылашма јохдур. Онлар дәгиг өһдәликләр олмајаҹағы тәгдирдә позулаҹаглар. Онда да дүнја идарәолунмаз вәзијәтдә вә хаослу олаҹаг”.
1874 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP