Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Ијул 2014

Түрк ТЫР сүрүҹүләри Ирага ҝетмәјә давам едир

Бу инсанлар “чөрәк пулу” үчүн һәјатларыны тәһлүкәјә атырлар

Түркијәли ТЫР сүрүҹүләри сон баш верән һадисәләрә вә һәјатларынын тәһлүкәјә дүшмәсинә бахмајараг Ирага сәјаһәт етмәкдән әл чәкмирләр. Ираг өлкәнин ихраҹат базарында икинҹи јердәдир вә јашанан мүһарибәјә бахмајараг ҝүн әрзиндә јүзләрлә јүк дашыјан машын сәрһәдди кечир. Түркијә-Ираг сәрһәддиндән сужет һазырлајан Әл-Ҹәзирә мүхбири Бернард Смит һадисәдән тәәҹҹүбүнү ҝизләдә билмир. О чөрәк пулу далынҹа тәһлүкәли сәјаһәтә чыхан сүрүҹүләрдән биринин јолуну ҝөзләјән аиләјә дә баш чәкиб.

Хәбәр вердијимиз кими 10 ијунда Мосулда ИШИД тәрәфиндән гачырылараг ҝиров ҝөтүрүлән 32 түрк сүрүҹүсү ҝери гајтарылса да, АНС ПРЕСС-ин мәлуматына ҝөрә, ТЫР-лары ҝери гајтарылмајыб. Ҝиров дүшән сүрүҹүләр азад олундугдан сонра мәтбуата ачыглама верибләр. Сүрүҹүләрдән Сердар Бајраг билдириб ки, ҝировда олдуглары заман ИШИД дөјүшчүләри онлары дүшәрҝәјә апарыблар.

Диҝәр сүрүҹү Өккеш Шән исә ҝиров тутулдуглары 23 ҝүн әрзиндә өлүм горхусу илә јашадыгларыны сөјләјиб. Түрк сүрүҹүләр бу ҝүн ахшам саатларында Түркијә сәрһәдиндән кечәрәк өз вәтәнләринә гајыдаҹаглар.

11 ијунда ИШИД тәрәфиндән гачырылан ичәрисиндә дипломатик һејәт дә олан 49 түркдән бу ҝүнә кими бир хәбәр јохдур./анс/
1861 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP