Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Ијул 2014

Азәрбајҹанда ҝәнҹ гыз гарпыздан өлдү

Гарпыз зәһәрләнмәси Бакыда ҝәнҹ гызын өлүмүнә сәбәб олуб.

Бу, 17 јашлы Һәсәнли Ҝүларә Сәрван гызыдыр. Бакынын Сураханы рајону, јени Ҝүнәшли массиви 66-ҹы бинада јашајан ханым өтән ҝеҹә өзүнү пис һисс етдијиндән тәҹили јардым чағырылыб.

Аилә үзвләринин сөзләринә ҝөрә, илк олараг ҝәлән тәҹили тибби јардым һәкими онун гарпыздан зәһәрләндијини мүәјјән едиб.

Вәзијјәти ағыр олдуғундан тәҹили тибби јардымла апарылдығы илк хәстәханада јашынын аз олдуғу әсас ҝәтириләрәк гәбул едилмәјиб. Сонра јенијетмә ганкөчүрмә хәстәханасына апарылыб. Бурада исә һәкимләрин ҹәһдинә бахмајараг, 17 јашлы Ҝүларәнин һәјатыны хилас етмәк мүмкүн олмајыб./анс/
1811 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP