Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијул 2014

Әсир дүшән кәлбәҹәрлинин гардашы данышды

Әсир дүшән кәлбәҹәрлинин гардашы данышды: "...Чох нараһатыг"

Әсир дүшән кәлбәҹәрлинин гардашы данышды:
Ермәнистан силаһлы гүввәләринә әсир дүшән Тәртәрин Гапанлы кәнд сакини 1968-ҹи ил тәвәллүдлү Гулијев Шаһбаз Ҹәлал оғлунун әввәлләр дә бир нечә дәфә ишғал алтындакы торпаглара ҝетдији билдирилир. Бир мүддәт әввәл Шаһбаз Гулијев Кәлбәҹәрә ҝедәрәк орада видео чәкилишләр апарыб.

Ш.Гулијевин бөјүк гардашы Илһам Гулијев Телеграф.ҹом-а билдириб ки, онун әсир дүшмәсиндән хәбәрсиздир.

Сумгајытда јашајан И.Гулијев гардашынын һәрбчи олмадығыны дејиб: "О, даһа әввәл дә Кәлбәҹәрә ҝедиб. Нечә дәфә демишик ки, һәјатыны тәһлүкәјә атма. Хејри олмады. Чох нараһатыг".

И.Гулијев һәмчинин билдирди ки, әсир дүшән гардашы аиләлидир, бир гызы вар: "Ијунун 18-дән сонра ондан хәбәримиз јохдур. О, Гарабаға тәк ҝетмирди".
2718 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP