Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Нојабр 2013

Бакыда базар аловланды

Бакынын мәркәзиндәки мәшһур базарда ҝүҹлү јанғын олуб. Милли.аз хәбәр верир ки, јанғын ҝеҹә саат 03 радәләриндә Нәсими рајону А.Мустафајев күчәси 30 сајлы үнванда јерләшән "Кәндчи" базарында мејдана ҝәлиб.
Елшән Әлијевә мәхсус спиртли ичкиләр сатылан мағазанын дам өртјүјүндән башлајан јанғын сонрадан мигјасы бөјүјәрәк диҝәр објектләрә кечиб. Алов гыса заманда она битишик олан Баба Һаҹыбәјова мәхсус үмуми саһәси 3000 кв.м. олан "АЛФА" Ҝиҝијена Мәркәзини бүрүјүб. Јанғын заманы әразидә олан 10-ЕЕ-793 дөвләт нөмрә нишанлы "Мерҹедес" маркалы автомашын да јаныб.
Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин јанғындан мүһафизә хидмәтиндән билдирилиб ки, артыг јанғын сөндүрүлүб, арашдырма апарылыр.
4210 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP