Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Сентјабр 2014

Путинлә Руһани ҝөрүшәҹәк

Русија президенти Владимир Путинлә вә Иран президенти Һәсән Руһани ҝөрүшәҹәк. Ҝөрүшдә һәр ики өлкәни марагландыран мәсәләләр мүзакирә едиләҹәк.

Русија президентинин көмәкчиси Јури Ушаков билдириб ки, Русија вә Иран президентләри артыг икинҹи дәфәдир ки, ҝөрүшүрләр вә әсас мүзакирә мөвзусу өлкәләр арасында тиҹарәт - игтисади әлагәләрин ҝенишләндирилмәсидир. Онун сөзләринә ҝөрә, Русија илә Иран арасында икитәрәфли әмәкдашлығын перспективли истигамәтләриндән бири дә рус нефт-газ вә енерҝетика аваданлыгларынын Ирана ҝөндәрилмәсидир.

Президент көмәкчиси әлавә едиб ки, индики дөврдә Русија илә Иран арасында мал дөвријјәси азалмагда давам едир. Бунун әсас сәбәбләриндән бири дә Ирана гаршы тәтбиг едилән биртәрәфли санксијаларларыдыр.

Ушаковун сөзләринә ҝөрә, ҝүндәмдәки мәсәләләрдән бири дә сүлһмәрамлы атом саһәсиндә әһәмијјәтли мәсәләләрин мүзакирәсидир.

Ҝөрүшдә һәмчинин Иран нүвә програмы данышыглары, Әфганыстан, Сураија вә Ирагда вәзијјәт дә мүзакирә олунаҹаг.
1389 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP