Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Сентјабр 2014

"Чох ҝүлмәлидир ки, өнҹә "ИШИД"и дәстәкләјәнләр..."

"Чох ҝүлмәлидир ки, өнҹә "ИШИД"и дәстәкләјәнләр инди бирдән она гаршы мүбаризәјә галхыб"
“Өлкәләр террорла мүбаризә мәсәләсиндә сәдагәтли вә сәмими дејилләр”

“Өлкәләр террорла мүбаризә мәсәләсиндә сәдагәтли вә сәмими дејилләр”. ИнтерАз-ын Фарс аҝентлијинә истинадла вердији хәбәрә ҝөрә, буну Иран президенти Һәсән Руһани дејиб.

Иран президенти дүнән Теһранда Словакија хариҹи ишләр назири Мирослав Лајчакла ҝөрүшү заманы реҝионда јениҹә һәјата кечирилмәјә башлајан террорла мүбаризәнин арха планларындан сөз ачыб вә террора гаршы чыхыш едән дөвләтләрин бир чохусунун сәмими олмадығыны гејд едиб.

“Мәсәләнин ҝүлмәли тәрәфи бурдадыр ки, террор груплашмаларыны тәҹһизатландыран, онлары јетишдирән, мадди бахымдан дәстәкләјәнләр, буҝүн бирдән-бирә онларла вурушмаға башлајыблар. Фикирләширик ки, террорла мүбаризә етмәк истәјән өлкәләр сәдагәтли олсунлар вә буну елан етсинләр, онда онларын төвбәләрини гәбул етмәк олар”.
1528 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP