Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Октјабр 2013

Русија Гафгаза 30 дөјүш тәјјарәси вә һеликоптер јерләшдирир

Русија ҹари илин сонуна гәдәр Шимали Гафгаз реҝионуну әһатә едән Ҹәнуб Һәрби Даирәсинә 30 јени дөјүш тәјјарәси вә һеликоптер јерләшдирәҹәк.

АПА-нын хәбәринә ҝөрә, бу барәдә Русија Мүдафиә Назирлији мәлумат јајыб.

Һәрби тәјјарә вә һеликоптерләр Ростов јахынлығына јерләшдириләҹәк. Онларын арасында Су-30М2, Су-27СМ3, Су-25СМ, һәмчинин "4+" нәсил дөјүш тәјјарәси олан Су-34 гырыҹылары, Ми-35М зәрбә һеликоптерләри дә јер алаҹаг.

Бөлҝәјә ҝәтириләҹәк јени Су-27 тәјјарәләри модернләшмә нәтиҹәсиндә өз сәләфләриндән принсипиал олараг фәргләнир. Дөјүш тәјјарәләринин учуш узаглығы артырылыб, онларда мүасир навигасија аваданлығы гурулуб.

Гејд едәк ки, 2008-ҹи илдә Ҝүрҹүстанла мүһарибәдән сонра Русија Ҹәнуб Һәрби Даирәсинин силаһланмасына хүсуси диггәт ајырыр. Тәкҹә өтән ил даирәнин силаһланмасына 50-дән чох авиасија техникасы дахил едилиб.
4759 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP