Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Апрел 2015

Һөвсанын мәркәзиндә гурбаға ҝөлү... - Фото, видео

Һөвсан Олимпија Комплексинин вә «Баллы» Маркетин гаршысындан кечмәк үчүн хүсуси гајыглара еһтијаҹ вар…
Һөвсан гәсәбәсиндә, ФҺН-нин Тәлим-Тәдрис Мәркәзинин вә Һөвсан Олимпија Идман Сарајынын гаршысындан кечән маҝистрал јол јағмурлу ҝүнләрдә кечилмәз олур. Бурада јаранан су ҝөлмәчәси ҝүнләрлә гурумур вә әразидән пијадаларын кечмәси гејри-мүмкүн олур. Јалныз автомобилләр кечә билир ки, онлар да јарыја кими суја јарыјадәк батараг кечирләр. Бу ҝөлмәчәләрдә исә ҝүнләрлә гурбағалар гурулдајыр.
1230 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP