Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Апрел 2015

WһатсАпп-дан даһа бир сүрприз

Дүнјанын ән популјар месажлашма платформасы олан WһатсАпп даһа бир јенилијә имза атыб.

Һәр кечән ҝүн бөјүмәјә вә инкишаф етмәјә давам едән месажлашма програмы инди "Wиндоwс Пһоне" платформасы үчүн јени хидмәт үзәринә ишләјир.

"Андроид" платформасы үчүн сәсли зәнҝ хидмәтини ишә салан WһатсАпп артыг "Wиндоwс Пһоне" истифадәчиләри үчүн дә бу функсијаны тәгдим едәҹәк.

Мәтбуата сызан ҝөрүнтүләрдән "Wиндоwс Пһоне" платформасы үчүн јени зәнҝли сәс хүсусијјәтинин һазырландығы мәлум олуб.

Гејд едәк ки, WһатсАпп истифадәчиләринин сајыны артырмаг үчүн јениликләр етмәкдә давам едир. WһатсАпп-ын гуруҹусу Жан Коум Фаҹебоок сәһифәсиндән месажлашма програмынын 800 милјон ајлыг актив истифадәчи олдуғуну ачыглајыб.
1735 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP