Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Октјабр 2013

"Суријадакы кимјәви һүҹум Әрәбистанын ишидир"

Русија дипломатик мәнбәләри Суријанын Шәрги Гута бөлҝәсиндә кимјәви силаһларын истифадә едилдији һүҹумун Сәудијјә Әрәбистаны тәрәфиндән тәшкил едилдијини ачыглајыб. Рус дипломатик мәнбәләр һадисәнин Сәудијјәнин Суријаја ҝөндәрилән хүсуси бир террор бөлүјү тәрәфиндән реаллашдырылдығыны билдирибләр, - ИРИБ.

Әл-Аләм телевизијасынын билдирдијинә ҝөрә, Руссиа Тодај телевизијасы сөзүҝедән дипломатик рус мәнбәләринә әсасланараг, Иорданија јолујла Суријаја дахил олан бир Сәудијјә Әрәбистаны хүсуси тәјинатлы бөлүјүнүн Лива'ел террор групу ичиндә һәрәкәт едәрәк кимјәви силаһ ҹинајәтини һәјата кечирдијини билдириб.

Диҝәр тәрәфдән башга бир мәнбә дә 21 август 2013-ҹү ил тарихиндә төрәдилән һадисәләрин Сурија ҹәмијјәтини даһа да ҝәрдијини билдирир. Рус сәлаһијјәтлиләр дәфәләрлә лазымлы мәлумат вә сәнәдләри ачыглајараг "21 Август" кимјәви һүҹумунун Суријадакы мүхалиф силаһлы груплар тәрәфиндән төрәдилдијини бәјан едибләр./Дејерлер
5326 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP