Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Мај 2015

Украјнада азәрбајҹанлы ҝәнҹ өлдү

Мај ајынын 1-дә Украјнанын Одесса шәһәриндә ҝүлләләнәрәк јараланан азәрбајҹанлылардан бири кечиниб. "РБК Украина" сајтынын вердији мәлумата ҝөрә, Азәрбајҹан вәтәндашы бу ҝеҹә кечиниб.

Бу барәдә бу ҝүнкү мәтбуат конфрансында Одесса Дахили Ишләр Идарәсинин мәтбуат катиби Алла Марченко мәлумат вериб.

Һадисә мај ајынын 1-дә баш вермишди. 21 јашлы Болгарыстандан олан тәләбә шәхс 3 азәрбајҹанлыја атәш ачыб.

Мәлумата ҝөрә, 1 мај бајараамы мүнасибәти илә кечеирилән тәдбирдә ики груп арасында мүбаһисә баш вериб. Ҝәнҹләр мүнасибәтләрә ајдынлыг ҝәтирмәк үчүн һәмин ахшам ҝөрүшмәјә гәрар верибләр.

Ахшам саат 23 радәләриндә онлар Кијевски рајону Лвов күчәсиндә,Одесса Еколоҝија Институтунун јатагханасынын јахынлығында ҝөрүшүбләр. Мәһз бурада атышма баш вериб вә 3 азәрбајҹанлы јараланыб.

3 нәфәри силаһла вуран шәхс һадисә јериндән гачмаға ҹәһд едиб. Лакин буна наил ола билмәјиб./анс/
1075 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP