Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2013

“Әл Гаидә”нин лидери сахланылды

Франсада “Әл Гаидә”нин еһтимал олунан лидерләриндән бири сахланылыб.

Франса полиси бу ҝүн Пакистандан Парисә екстрадисија олунмуш вә “Әл Гаидә” бејнәлхалг террор тәшкилатынын рәһбәрлији илә әлагәси олдуғу еһтимал едилән Намена Мезишаны һәбс едиб.
Сахланылма һаким-мүстәнтигин һәлә 2013-ҹү илин матында вердији сорғу әсасында һәјата кечирилиб.
Намена Мезишә “бир вә ја бир нечә террор актлары һазырламаг мәгсәди илә ҹинајәткар групунун јарадылмасы” иттиһамы ирәли сүрүлүб.

Истинтаг органлары һесаб едир ки, Намена Мезиш һәмчинин ҹиһадчыларын тәлиминдә фәал иштирак едиб./Хәзәрхәбәр
4954 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP