Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2013

Исраил Түркијәјә өдәниләҹәк тәзминатын мигдары илә разылашыб

Ишғалчы Исраил Хариҹи Ишләр Назирлијинин (ХИН) сабиг мүшавири Алон Лиел өлкәсинин Мави Мәрмәрә һүҹумунда һәлак оланлар үчүн тәләб едилән тәзминатын мигдарыны гәбул етдијини ачыглајыб.

СаламНеwс-ун хәбәринә ҝөрә, Лиел Түркијәнин "Анадолу" аҝентлијинә мүсаһибәсиндә бу мәсәләдә разылыг әлдә едилсә дә, тәрәфләр арасында өдәниш просесинин һансы ад алтында һәјата кечириләҹәји барәдә анлашылмазлыг јарандығыны билдириб.

"Исраил просесә “тәзминат” адынын верилмәсинә гаршы чыхса да, Түркијә тәрәфи бу ифадәнин ишләнмәси илә бағлы ҝери аддым атмыр. Јашанан бу анлашылмазлыг сәбәбилә дә данышыгларда дурғунлуг јараныб”, - Лиел белә дејиб.
4861 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP