Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Нојабр 2012

"Бәшәр Әсәдин истефасы ҝүндәмдә дејил"

Сурија хариҹи ишләр назири президентин 2014-ҹү илин орталарына кими постунда галаҹағыны билдириб
Сијасәт Сурија президенти Бәшәр Әсәдин вахтындан өнҹә истефа вермәси ҝүндәмдә олан мәсәлә дејил. "РИА Новости"нин вердији мәлумата ҝөрә, бу сөзләри Сурија ХИН рәһбәри Валид Муаллим дејиб. О, Әсәдин президент сечкисинә- јәни 2014-ҹү илин орталарына кими постунда галаҹағыны дејиб. "Буна һеч кимин шүбһәси олмасын".
Лакин, о Әсәдин нөвбәти сечкиләрдә иштирак едиб етмәјәҹәји барәдә суала ҹаваб вермәјиб.

О, һөкумәтин "Ҹеневрә-2" конфрансына гатылмаға вә мүхалифәтлә данышыглар апармаға һазыр олдуғуну дејиб. "Милли Шура АБШ-дан Суријаја зәрбә ендирмәји тәләб едәндән сонра суријалыларын ҝөзүндән дүшүб".

В.Муаллимин сөзләринә ҝөрә. бу мүхалифәт Суријадан кәнарда, хариҹи дөвләтләрин әли илә гурулуб.тест
5161 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP