Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

Азәрбајҹан Ордусунун әсҝәри јараланыб

Ермәнистан силаһлы бирләшмәләринин атәшкәси позмасы нәтиҹәсиндә Азәрбајҹан Ордусунун әсҝәри јараланыб.
Һадисә дүнән ҹәбһәнин Фүзули истигамәтиндә гејдә алыныб. Азәрбајҹан Ордусунун әсҝәри, 20 јашлы Тәрлан Низами оғлу Ҹырыјев дүшмән ҝүлләсинә туш ҝәлиб. Нәтиҹәдә ҝүллә јарасы алан әсҝәр һоспитала јерләшдирилиб.

Мүдафиә Назирлијинин мәтбуат хидмәтинин рәис мүавини, мајор Тејмур Абдуллајев АПА-ја факты тәсдигләјиб.

Гејд едәк ки, Т. Ҹырыјев Исмајыллы рајонундан һәгиги һәрби хидмәтә чағырылыб.
5159 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP