Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

Ливијанын малијјә назири дә гачырылды

Ливија баш назиринин ардынҹа малијјә назири дә гачырылды. Јараглылар гисас алыр

Ливијада силаһлы груплашма јараглылары малијјә назири Абдел Кәрим әл-Килјанини дә гачырыб. Бу барәдә әрәб пејк телеканаллары мәлумат јајыб.

Дејерлер.орҝ-ун “Ҝазета”ја истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, малијјә назири галдығы евин јахынлығында оғурланыб. Онун да һансы истигамәтдә апарылдығы мәлум дејил.

Гејд едәк ки, бундан өнҹә Триполидә јараглылар өлкәнин баш назир Әли Зејданы гачырыблар. Онун јери мәлум дејил.

Артыг назирләрин гачырылмасына ҝөрә мәсулијјәти “Ливија ингилабчыларынын Команда Мәнтәгәси” адлы силаһлы груплашма өз үзәринә ҝөтүрүб. Онлар Ливија һөкумәтинин АБШ хүсуси хидмәт органларына бу өлкәдә әмәлијјат һәјата кечирмәјә иҹазә вердијинә ҝөрә АБШ һөкумәтиндән вә Ливијадан гисас алдыгларыны бәјан едибләр.

Сөзүҝедән силаһлы груплашманын өлкәнин Дахили Ишләр Назирлији илә әлагәдә олдуғу билдирилир. Ејни заманда онларын Мүдафиә Назирлијинә дә табе олдуғу билдирилир.
4938 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP