Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

700 бал топлајан тәләбәнин атасыны өлдүрүбләр

2012-ҹи илдә али тәһсил мүәссисәләринә гәбул имтаһанларында 700 бал топлајан тәләбәнин аиләсиндә бәдбәхт һадисә баш вериб

Модерн.аз сајты хәбәр верир ки, имтаһанларда 700 бал топламыш Газах рајонун Үркмәзли кәнд сакини Орхан Сәфәровун атасы Ариф Сәфәров өлдүрүлүб. Сајтымыза мәлум олуб ки, һадисә хејли вахт әввәл баш вериб.

"Һадисә кечән ил олуб. Октјабрын 6-да атамын илини вердик” дејә О.Сәфәров билдириб.

Һазырда ағыр ҝүнләр јашадыгларыны билдирән Орхан бу һагда данышмагда чәтинлик чәкиб. "Һадисә ҝөзләнилмәдән олду. Атамын һеч танымадығы адам ону бычаглады. Атам һәмин инсаны һеч танымырды, араларында нә әдавәт, нә дә пул сөһбәти вар иди. Һеч билмирәм, нијә белә олду”.

Орхан атасыны өлдүрән шәхсин тутулдуғуну вә һазырда һәбсдә олдуғуну гејд едиб.

Гејд едәк ки, 2012-ҹи илин гәбул имтаһанларында 700 бал топлајараг тәләбәлик севинҹи јашајан Орхан һазырда Гафгаз Университетинин сәнаје мүһәндислији ихтисасында тәһсил алыр. Икинҹи курсда охујан Орханын бүтүн гијмәтләри әладыр вә президент тәгаүдчүсү олараг галыр.
5099 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP