Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

АБШ дефолта һазырлашыр

АБШ-ын Малијјә Назирлији вә Федерал Еһтијат Системи һәр еһтимала гаршы еһтијат тәдбирләри ҝөрәрәк һазырлашырлар.

АБШ Малијјә Назирлији вә Федерал Еһтијат Системи бу өлкәдә еһтимал олунан дефолта һазырлыг ҝөрүр. Конгрес октјабрын 17-дәк дөвләт борҹуну нәзәрдә тутулмуш ән јүксәк һәддә гәдәр галдырса о заман ҝөзләниләнләр баш верәҹәк.

Малијјә Назирлији вә Федерал Еһтијат Системинин конкрет һансы еһтијат тәдбирләринин ҝөрдүјү ачыгланмыр. Чәтинлијин баш верәҹәји тәгдирдә банкларын ликвидликлә бағлы проблеми јаранаҹаг вә бу бүтүн өлкә игтисадијјатына негатив тәсир ҝөстәрәҹәк.

Беләликлә бүтүн дүнја нәфәсини чәкәрәк бу мәсәләнин нә илә јекунлашаҹағыны ҝөзләјир.
4789 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP