Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

МКИ әмәкдашына 20 иллик һәбс ҹәзасы верилиб

Мүхалиф полковники Бәшәр Әсәдә тәслим едән МКИ әмәкдашына 20 иллик һәбс ҹәзасы верилиб
"Азад Сурија Ордусу"нун гуруҹусу полковник Һүсејн Мустафа Һармушун Түркијәдән Суријаја гачырылдығы иттиһамы илә бағлы башладылан мәһкәмә ишиндә гәрар гәбул едилиб.

СаламНеwс-ун "Стар"а истинадла вердији хәбәрә ҝөрә, полковник Һүсејн Мустафа Һармуш илә мајор Мустафа Кассуму 100 мин доллар гаршылында Суријалы әсҝәрләрә тәслим етдији иддиа едилән Түркијә Кәшфијјат Идарәсинин әмәкдашы Өндер.Ш. 20 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилиб.

Хатырладаг ки, Һүсејн Мустафа Һармуш Суријада әмриндәки 120 әсҝәрин өлдүрүлмәсиндән сонра Түркијәјә сығынмышды. Полковник Һармуш, Һатајдакы Алтынөзү гачгын дүшәрҝәсинә јерләшдирилмишди. Онун әлә кечирилмәси үчүн башына 100 мин доллар мүкафат гојулмушду.
4623 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP