Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

ПКК тәрәфдарлары илә полис арасында тоггушма олуб

Октјабрын 8-и ҝеҹә Түркијәнин Шырнак вилајәтиндә етиразчыларла полис арасында тоггушма баш вериб. Вилајәтин Ҹизрә рајонунда үзләри маскалы бир груп шәхс ПКК лидери Абдуллаһ Өҹаланын Суријадан чыхарылмасынын 15-ҹи илдөнүмү мүнасибәтилә иҹазәсиз аксија кечирмәјә ҹәһд едиб.
Полис дағылмаг истәмәјән група гаршы ҝөзјашардыҹы газ вә су шырнағындан истифадә едиб. Ара күчәләрә чыхан нүмајишчиләр јолларда баррикадалар гурараг, нәглијјатын һәрәкәтинә мане олублар. Нүмајишчиләр әразијә ҹәлб едилән зиреһли техникаја вә топлу-мүдахилә машынларына сәс бомбасы, фишәнҝ вә молотоф коктејлләри атыблар. Бу заман полис һаваја атәш ачараг, нүмајишчиләри дағытмаг истәјиб. Ҝәрҝинлик сәһәр саатларына кими давам едиб./Бизимјол
4629 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP