Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

Имишлидә дәһшәт: ики ушаг евдә дири-дири јанды

Имишли рајонунда дәһшәтли јанғын олуб.

Имишли рајонунда дәһшәтли јанғын олуб. Бир аиләнин ики өвлады дири-дири јаныб.ХезерХебер.ҹом-ун Фөвгәладә Һаллар Назирлијинин сајтына истинадән хәбәр верир ки, һадисә Гаралар кәндиндә вәтәндаша мәхсус, үмуми саһәси 216 кв.м олан 1-мәртәбәли, 7-отаглы евдә мејдана ҝәлиб.

Евин 3 отағынын јанар конструксијалары 42 кв.м саһәдә јаныб. Јанғынын кәшфијјаты заманы јанмыш отагларын бириндә ев саһибинин өвладлары - 14 јашлы Шәммәдова Ајтаҹ Меһман гызынын вә 10 јашлы Шәммәдов Исмајыл Меһман оғлунун мејитләри ашкар олунуб. Евин галан һиссәси јанғындан мүһафизә олунуб. Јанғын саат 08:16-да јанғынсөндүрәнләр тәрәфиндән сөндүрүлүб.
5155 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP