Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

Ирагда терор актларыны төрәдән 42 шәхс едам олунуб

Ирагда сон бир һәфтәдә 42 нәфәр терор әмәлијјатларында тәгсирләндириләрәк едам едилиб.

СаламНеwс-ун әл-Мәјадин телеканалына истинадла вердији хәбәрә ҝөрә, Ирагын Әдлијјә Назирлији тәкҹә сон һәфтәдә 42 нәфәри едам едиб, онлардан бири гадындыр.

Ираг Әдлијјә Назирлијинин рәсми сајтында билдирилиб ки, терор актларынын төрәдилмәсиндә тәгсирләндириләнләрин иттиһамлары там шәкилдә сүбут едилдикдән вә президент тәрәфиндән тәсдиг едилдикдән сонра онлар едам олунублар.

Хатырладаг ки, Ирагда терора гаршы ганун лајиһәси өлкә Конститусијасына бир илдир дахил едилиб. Ираг Конститусијасынын 4-ҹү маддәсинә әсасән, террор актыны төрәдәнләри вә она тәшкилатчылыг едәнләри едам ҝөзләјир.

Тәкҹә дүнән Ирагын мүхтәлиф бөлҝәләриндә баш верән терор актларында 12 нәфәр һәлак олуб вә онларла јараланыб.
4738 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP