Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

Иран јени "Тәдбир" пејкини космоса чыхырмаға һазырлашыр

Иран "Тәдбир" адлы јени пејки бир аја гәдәр космоса чыхараҹаг. "Меһр" хәбәр аҝентлијинин билдирдијинә ҝөрә, Иран Космос Тәшкилатынын сәдри Әкбәр Түркан мөвзујла әлагәдар вердији шәрһдә дејиб: "Тәдбир" пејки 1 ај әрзиндә космоса чыхарылаҹаг. Бу пејк космик технолоҝија саһәсиндә бир сыра јени функсијалара маликдир".

"Тәдбир" пејкинин Иран пејк дашыјыҹы ракетијлә космоса чыхарылаҹағыны да ифадә едән Түркан, Иран тәрәфиндән космоса инсан ҝөндәрилмәси мәсәләсинә дә тохунуб. О, бу програмын 10 иллик бир програм олдуғуну вә Космос Тәшкилатынын бу хүсусдакы програмында һәр һансы бир дәјишиклијин едилмәјәҹәјини билдириб./Дејерлер
4717 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP