Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Октјабр 2013

11 октјабрда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:
Бакыда вә Абшерон јарымадасында
Октјабрын 11-дә һава шәраитинин дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, әсасән јағмурсуз кәчәҹәји еһтимал олунур. Мүлајим ҹәнуб күләји әсәҹәк.
Һаванын температурунун ҝеҹә 9-13, ҝүндүз 18-23 дәрәҹә исти олаҹағы ҝөзләнилир.
Азәрбајҹанын рајонларында
Октјабрын 11-дә һава шәраитинин әсасән јағмурсуз кечәҹәји, сәһәр ајры-ајры јерләрдә думан олаҹағы ҝөзләнилир. Шәрг күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә 6-11, ҝүндүз 20-25, дағларда ҝеҹә 1-6, ҝүндүз 10-15, бәзи јерләрдә 18 дәрәҹәјәдәк исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Октјабрын 13-дәк Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф вә мүлајим тәрәддүдү метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.
5450 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP