Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Октјабр 2013

Брежневин күрәкәни Чурбанов өлдү - (Фотолар)

ССРИ-јә узун мүддәт рәһбәрлик етмиш, Сов.ИКП МК-нын (Совет Иттифаги Коммунист Партијасы Мәркәзи Комитәси) баш катиби Леонид Илич Брежневин күрәкәни, советләрин дахили ишләр назиринин мүавини Јури Чурбанов узун сүрән хәстәликдән сонра 76 јашында вәфат едиб.

АзНеwс.аз-ын Русија мәтбуатына истинадән мәлуматына ҝөрә, о, октјабрын 7-дә өлүб, амма бу барәдә, дәфн ҝүнү, октјабрын 10-да хәбәр јајылыб.

Ј.Чурбанов Москвада Митинск гәбиристанлығында дәфн едилиб.

О, 1936-ҹы ил нојабрын 11-дә анадан олуб. 1983-1986-ҹы илләрдә ССРИ Дахили Ишләр Назирлији Дахили Гошунлар Баш Идарәси рәисинин мүавини ишләјиб.

Чурбанов 1971-ҹи илдә Брежневин гызы Галина Брежнева илә евләниб. О, Чурбановун үчүнҹү никаһы олуб. 1982-ҹи илдә Јури Андропов МК-ја баш катиб сечилән кими иримигјаслы антикоррупсија кампанијасына башлады вә Чурбанову да «памбыг иши» вә ја «өзбәк иши» илә бағлы һәбс етдиләр вә она 12 ил иш кәсилди. О, һәбсдә оланда әмлакын бөлүнмәси мәгсәди илә Галина Брежнева бошанма барәсиндә мәһкәмәјә мүраҹиәт едиб. 1993-ҹү илдә Чурбанов азадлыға бурахылыб.

2000-ҹи илләрин икинҹи јарысында о,ики дәфә инсулт кечириб вә бундан сонра јатаға дүшүб.
6145 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP