Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Октјабр 2013

Бир ај әрзиндә 190 динҹ сакин өлдүрүлүб

Террорчулар сон бир ај әрзиндә Латакија вилајәтиндә 190 динҹ сакини өлдүрүб, даһа 200-ү әсир ҝөтүрүбләр

Исламазери.аз-ын “Лента.ру” сајтына истинадән вердији мәлумата ҝөрә, бу иддиа “Һуман Риҝһтс Wатҹһ” тәшкилатынын рәсми сајтында дәрҹ олунмуш һесабатда өз әксини тапыб.

Инсан һүгуглары мүдафиәси тәшкилатынын рәјинә әсасән, һәмин ҹинајәтләр архасында араларында “әл-Гаидә”јә табе оланлар дахил олмагла 20-дән чох груплашма дајаныр. Онларын сырасында “ән-Нүсрә Ҹәбһәси” вә “Ираг вә Шам Ислам Дөвләти” да груплашмалары вардыр.

Бунунла јанашы вурғуланыр ки, динҹ сакинләрин өлдүрүлмәсиндә сөздә “Азад Сурија Ордусу”нун әлинин олмасы суал алтындадыр. Лакин АСО командирләриндән биринин табелијиндә олан бирләшмәләрин Латакијадакы әмәлијјатда иштирак етдикләрини етираф етдијини әкс етдирән видео мөвҹуддур.

“Һуман Риҝһтс Wатҹһ” експетләри исә нәдәнсә Латакија сакинләри илә сөһбәтләриндә АСО-нун тәгсирини исбат едән шаһидликләрә раст ҝәлмәдикләрини иддиа едирләр.
4857 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP